Tradicionalni Konsalting

PORESKO SAVETOVANJE

 • Pružanje pomoći u ispunjavanju redovnih poreskih obaveza privrednih društava i preduzetnika u Italiji i Srbiji
 • Savetovanje u tumačenju i primeni poreskih normi italijanskog i srpskog pravnog sistema
 • Pomoć u odnosima sa lokalnim finansijskim i administrativnim institucijama
 • Pomoć u fazama poreske kontrole i provere

PRIVREDNI KONSALTING

 • Osnivanje preduzeća u Srbiji i Italiji
 • Usluge pravnog sedišta preduzeća
 • Podrška u ispunjavanju obaveza prema lokalnim institucijama: Agenciji za privredne registre, Privrednom sudu i Poreskoj upravi (statusne promene, urpavni odbori, skupština članova ili akcionara privrednog društva)
 • Podrška u realizaciji novih poslovnih inicijativa, pomoć u regulisanje odnosa između članova društva, savetovanje u upravljanju kapitalom preduzeća, pružanje pravnih saveta u sastavljanju i tumačenju poslovnih ugovora

FINANSIJSKO SAVETOVANJE

 • knjigovodstvene usluge i izrada finansijskih izveštaja po srpskom i/ili italijanskom zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Usluge stručnog prevoda srpskih finansijskih izvestaja na italijanski jezik i njihovo usklađivanje sa evropskim računovodstvenim principima
 • Računovodstvena i poreska kontrola finansijskih izveštaja.

PRAVNO SAVETOVANJE

 • sastavljanje i analiza različitih tipologija komercijalnih ugovora (ugovor o distribuci, zajmu, kupoprodajni ugovori)
 • Upravljanje fazama pred-parničnih i parničnih postupaka
 • Nacionalna i međunarodna suđenja/arbiraže
 • Naplata kredita
 • Pravna mišljenja

KOMERCIJALNI KONSALTING U OBLASTI INTERNACIONALIZACIJE PREDUZEĆA

 • Istraživanje tržišta i izrada sektorskih studija
 • Pronalaženje partnera u Italiji i Srbiji za investicione joint-venture i green-field projekte
 • Konsalting i izrada tenderske dokumentacije za učestvovanje u javnim nabavkama i međunarodnim tenderima u Srbiji i Italiji
 • Konsalting u procesu privatizacije u Srbiji- aukcije, tenderi (u oblasti infrastruktura, energije, zaštite životne sredine, komunalnih usluga).

FINANSIRANJE POD OLAKŠANIM USLOVIMA

 • Izrada investicionih projekata za pristup fondovima finansiranja pod olakšanim uslovima (fondovi vlade Republike Srbije i vlade Republike Italije, SIMEST, FINEST, evropski fondovi, krediti medjunardonih finansijskih institucija EBRD, WB...)

ORGANIZACIJA DOGADJAJA

 • Promocija proizvoda i usluga, konferencije, susreti B2B...

ADMINISTRTATIVNE USLUGE

 • Sekretarske usluge, podrška u ispunjavanju dnevnih obaveza (vodjenje i redovno ažuriranje obaveznih registara i knjiga)
 • Upravljanje odnosima sa bankama (uz prethodno ovlašćenje od strane klijenta)
 • Vođenje blagajne, slanje i primanje faktura za račun klijenta, usluge elektronskog plaćanja za račun klijenta

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

 • Scouting tržišta rada
 • Oglašavanje (štampa, internet)
 • Vođenje procesa selekcije (testovi, razgovori)
 • Sastavljanje ugovora o radu ili drugim formama poslovne saradnje (ugovor o delu...)
 • Prijavljivanje radnika

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 • Optimizacija mogućnosti prihoda od nepokretnosti
 • Uvećanje vrednosti imovine
 • Tehnička pomoć pri kupovini i prodaji nekretnina