Usluge Specijalizovanog Konsaltinga

DUE DILIGENCE

Istraživački proces usmeren na analizu imovine i obaveza preduzeća, ili jednog njegovog dela, u cilju reorganizacije, prodaje ili investiranja.

PORESKO PLANIRANJE (Tax Planning)

Dokumentarna analiza poslovanja preduzeća u cilju optimizacije poreksih obaveza u okviru nacionalnog i međunarodnog pravnog sistema, nekad i putem analize i implementacije operacija reorganizacije preduzeća.

POSEBNE KONSULTANTSKE USLUGE

Pravni konsalting i sastavljanje ugovora pri kupovinama, unošenju kapitala, transformacijama, spajanjima, deljenjima, likvidaciji firmi ili nepokretne imovine značajne vrednosti

Konsalting i pomoć u pregovaranjima ili prenosu akcija, udela ili kompleksa firmi, nasleđivanju preduzeća.

CYBER SECURITY AND BUSINESS INTELLIGENCE

Prodor na istočno tržište i pronalaženje novih poslovnih partnera predstavlja priliku za povećanje obima poslovnih aktivnosti, ali istovremeno povećava i rizike: ispitajte ranjivosti vaše kompanije koje proističu iz globalizacije tržišta i neizvesnosti koje donosi poslovanje u novom poslovnom okruženju sa svojom specifičnim dinamikama. Ako ovom scenariju dodamo faktore kao što su administrativno uplitanje, špijunaža, korupcija, zloupotreba intelektualne svojine, itd., potreba za oslanjanjem na iskusne profesionalce, visoko specijalizirane u upravljanju ovim nepredviđenim okolnostima i hitnim slučajevima, postaje više nego očigledna.

Iz ovih razloga nedavno smo osnovali odsek za Cyber Security i Business Intelligence poslove sa vlastitom operativnom mrežom sačinjenom od visokokvalifikovani stručnjaka za korporativnu bezbednost, koji našim klijentima pružaju savetodavne usluge u oblasti poslovne sigurnosti, analize rizika, savetovanja u slučaju spora i ispitivanja potencijalnih partnera i konkurencije.

Re Sourcing je uspostavio odnose za firmama specijalizovanim za korporativnu bezbednost i business intelligence kako bi zaštitio poslovne i lične interese svojih klijenata.

TERITORIJALNA I STRATEŠKA ANALIZA

Stalna dostupnost tačnih i pravovremenih informacija od presudnog je značaja za postizanje strateških ciljeva u upravljanju preduzećem.

S obzirom na visoku konkurentnost i složenost tržišta, kada pristupamo novim geografskim prostorima, ne možemo zanemariti potrebu za stvarnim razumevanjem lokanih ekonomskih, političkih i bezbednosnih dinamika i istinskim poznavanjem potencijalnih konkurenata.

Cilj odseka za teritorijalnu i stratešku analizu je da klijentu pruži analize i izveštaje koji su korisni za planiranje politike kompanije, pružajući donosiocima odluka suštinske informacije koje će ih efikasno usmeravati u njihovim menadžerskim izborima.

POMOĆ U PRONALAŽENJU RADNE SNAGE I JEZIČKA OBUKA

Prva potreba novootvorene italijanske kompanije u Srbiji jeste da zaposli ozbiljan i stručan kadar, sa odličnim znanjem italijanskog jezika, snažno motivisan da prati dnevne aktivnosti preduzeća i prenosi neophodne informacije menadžmentu kroz precizan i tačan prevod.

Potreba da se prevaziđu jezičke barijere, eliminišu mogući nesporazumi i uspostavi jasna i efikasna komunikacija među saradnicima, od presudnog je značaja za svaki vid razvoja preduzeća.

Jezičke implikacije deluju u oba smera. Stranim privrednicima nije samo potreban visokokvalifikovani kadar koji poznaje strane jezike, već i sami moraju steći osnovna znanja iz srpskog jezika kako bi bolje razumeli lokalne političke, ekonomske i društvene uslove.

Iz tog razloga smo uspostavili saradnju sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu zahvaljujući kojoj će našim klijentima biti omogućen pristup bazi podataka o svršenim studentima sa katedre za italijanski jezik i književnost koje će moći da uzmu u obzir za programe zapošljavanja ili obuke.
U mogućnosti smo takođe da ponudimo specijalizovane kurseve srpskog jezika za menadžere, koji će se održavati u večernjim časovima kako bi se uklopili u dnevnu agendu klijenta.

Nudimo i uslugu stručnog prevodioca i sudskog tumača.

Svi kursevi i obuke održavaće se na univerzitetu i biće organizovani od strane stručnog akademskog kadra.